LID WORDEN VAN DE VRIJMETSELARIJ

Wij zijn een Vrijmetselaarsloge voor zowel mannen als vrouwen. De minimale leeftijd voor het lidmaatschap is 18 jaar. Wij maken geen onderscheid op basis van etnische achtergrond, levensbeschouwing of religie. Wel dient men van onbesproken gedrag te zijn en een bovengemiddelde interesse te hebben in levensbeschouwelijke onderwerpen.

Daarnaast is het van belang om te beseffen dat de keuze voor het lidmaatschap van de Vrijmetselarij weloverwogen dient te zijn. Het is iets waar u zelf echt achter moet staan. De Vrijmetselarij brengt mensen bijeen die intrinsiek gemotiveerd zijn om zichzelf op moreel, ethisch, intellectueel en geestelijk gebied continu willen blijven ontwikkelen. De vraag is dus: heeft u die intrinsieke motivatie ook? Heeft u het oprechte verlangen om met broeders en zusters aan u zelf te werken? Als uw antwoord volmondig 'JA' is, dan zou de Vrijmetselarij en haar unieke methode wellicht iets voor u kunnen zijn.

Voorafgaand de aanmelding

Voorafgaand aan uw aanmelding voor het lidmaatschap van onze Loge, is het raadzaam dat u al informatie over de Vrijmetselarij heeft opgedaan. Hiervoor is diverse literatuur beschikbaar, en u kunt ook contact opnemen met onze voorlichter die eventuele vragen kan beantwoorden. Zie ook onze veelgestelde vragen op de website. Wij vragen absoluut niet dat u een expert bent op het gebied van de Vrijmetselarij, maar wel dat u zich in bepaalde mate heeft verdiept in de materie.

Wat ook benoemd dient te worden, is dat het proces om Vrijmetselaar te worden een zorgvuldig proces is van 6 tot 12 maanden. Dit doen wij niet om u af te schrikken. Dit proces biedt zowel u als ons de kans om grondig te onderzoeken of de Vrijmetselarij werkelijk bij u past, zodat zowel wij als u op het moment van inwijding vol vertrouwen kunnen zeggen dat we de juiste beslissing hebben genomen.

De stap tot het lidmaatschap

Als u nu lid wilt worden van onze Loge, dan is de volgende stap een gesprek met twee leden van onze Loge. In dit gesprek ontvangt u uitgebreide informatie over het lidmaatschap, de verdere procedure en krijgt u de gelegenheid om vragen te stellen. Voordat we u uitnodigen voor een gesprek, vragen wij u vriendelijk om de onderstaande vragen te beantwoorden. Als u deze vragen met ‘JA’ kunt beantwoorden, vervolg dan door het aanmeldformulier voor een persoonlijk gesprek in te vullen. Zodra wij uw aanmelding hebben ontvangen, nemen wij spoedig contact met u op om een afspraak in te plannen.

 

Vragen en aanmelden voor een persoonlijk gesprek

Meld u aan voor een persoonlijk gesprek door uw gegevens in te vullen.