Ontdek wat de Vrijmetselarij is en wat wij doen!

Samen met gelijkgestemden filosoferen over levensvragen. Zelfstandig willen nadenken en reflecteren. Naar elkaar luisteren en van gedachten wisselen op een respectvolle manier. Jezelf ontwikkelen op moreel,  ethisch, intellectueel en geestelijk gebied. Klinkt dat goed? Of mist u dat in het drukke dagelijkse leven? Dan is de Vrijmetselarij wellicht iets voor u.

De Vrijmetselarij is een eeuwenoud inwijdingsgenootschap dat gehuld is in een zeer rijke traditie. Ondanks het lange bestaan hangt er toch een zweem van mysterie om de Vrijmetselarij heen. Zo weet ik nog als de dag van gisteren dat ik langs het Logegebouw liep en dacht "wat voor geheimzinnigs gebeurt er achter die gesloten deuren".

Het mysterieuze karakter dat om de Vrijmetselarij hangt is volkomen begrijpelijk. Het is immers een besloten genootschap. En het klopt absoluut dat de Vrijmetselarij zo haar geheimen heeft, ook hier in Zaandam. Ik kan helaas nog niet alles onthullen. Maar ik zal wel een tip van de sluier oplichten. Ik zal u een glimp geven van wat de Vrijmetselarij is en wat wij doen. 

Wij zijn een 100 jaar oude Zaanse Vrijmetselaarsloge voor mannen en vrouwen. Onze loge is vernoemd naar de Griekse wijsgeer Plato. Als loge maken wij onderdeel uit van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij “LE DROIT HUMAIN”, die in 1893 werd opgericht in Frankrijk. Onze Orde heeft 30.000 leden over de hele wereld en haar hoofdkwartier zetelt in Parijs.

Wat doen Vrijmetselaars?

Als vrijmetselaars komen wij bij elkaar in het Loge gebouw om (te trachten) ons te verheffen naar een betere versie van onszelf. Ons doel is de wereld te verbeteren door jezelf te ontwikkelen op moreel, ethisch, intellectueel en geestelijk gebied.

Maar de vraag is natuurlijk hoe? Hoe doen vrijmetselaars dat?

De Vrijmetselarij heeft een unieke methode die wordt vormgegeven door middel van twee soorten bijeenkomsten: de comparities- en de tempelbijeenkomsten.

Filosoferen, van elkaar leren en tot zelfinzicht komen

Wanneer wij een Comparitie hebben luisteren wij naar een bouwstuk van één of meerdere leden. Een bouwstuk is eigenlijk niets anders dan een voordracht. Een bouwstuk is over het algemeen van spirituele, levensbeschouwelijke of van maatschappelijke aard. Na afloop van zo’n een bouwstuk wordt er met elkaar van gedachten gewisseld. Dit gebeurt op een zeer respectvolle en constructieve wijze. Het is absoluut niet de bedoeling om in een felle discussie te komen. Wij hoeven elkaar niet te overtuigen van ons gelijk, of tot een gemeenschappelijke mening te komen. Luisteren is belangrijk. Wat gezegd wordt op je in laten werken. De verschillende invalshoeken naast elkaar plaatsen ter vergelijking. Het is de bedoeling om van elkaar te leren. 

Symbolen en rituelen een unieke methode naar bewustwording

In de tempel worden plechtige bijeenkomsten gehouden, waarbij prachtige rituelen en symbolen worden gebruikt om levenslessen en existentiële antwoorden over te brengen die soms moeilijk te verwoorden zijn. Deze rituelen beelden op symbolische wijze de zoektocht van de mens uit naar het hogere. Wat dit hogere precies is, hangt af van de individuele Vrijmetselaar. Voor sommigen zal het een hoger inzicht zijn, voor anderen misschien een godheid, en voor weer anderen de natuurwetten.

Zodra er een nieuwe kandidaat bij ons binnenkomt, zal hij eerst worden ingewijd als Leerling. Door middel van verdere groei- en ontwikkelingsprocessen kunnen leerlingen worden bevorderd tot Gezel en uiteindelijk worden verheven tot Meester Vrijmetselaar. Na deze graden kan toegang worden verkregen tot de hogere graden, die bedoeld zijn als verdieping op de eerste drie graden. Dit gradenstelsel, dat binnen de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij "LE DROIT HUMAIN" wordt gebruikt, staat bekend als de Oude en Aangenomen Schotse Ritus. Het stelsel omvat graden van de 1e tot en met de 33e graad.

Zie ook het informatie filmpje Vrijmetselarij uitgelegd in 4 minuten!

 

Ik heb nu een tip van de sluier opgelicht. En het is zo dat de Vrijmetselarij zeer veel te bieden heeft. Maar uiteindelijk is de Vrijmetselarij echt iets wat u zelf moet ervaren. Pas dan zult u ontdekken hoe de Vrijmetselarij uw leven zal verrijken.

Zie ook onze veelgestelde vragen over de Vrijmetselarij!

veelgestelde vragen